Organism de certificare

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

Din anul 2009, compania a început procesul de implementare al unui sistem de management al calității, mediului și sănătății și securității în muncă, conform standardelor ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS 18001, primind certificatele de înregistrare în urma auditurilor de certificare din primăvara aceluiași an.

certificat management al calitatii

ISO 9001:2008 Sistemul de Management al Calității

Sistemul de Management al Calității este un sistem de management orientat către respectarea de către serviciul/produsul furnizat către client a tuturor cerințelor acestuia. Practic Sistemul de Management al Calității este un mod de conducere al organizației orientat către client sau mai bine zis spre respectarea, de către produsul/serviciul furnizat, a tuturor cerințelor clientului.

ISO 14001:2005 Sistemul de Management de Mediu

Standardul ISO 14001:2005 este standardul de referință din seria ISO 14001. El descrie principalele cerințe cu care trebuie să se conformeze o firmă în ceea ce privește Sistemul de Management de Mediu. ISO 14001:2005 solicită ca Sistemul de Management de Mediu să reflecte natura firmei, activitatea proprie și aspectele specifice de mediu. Un sistem de Management de Mediu conform ISO 14001:2005 oferă un cadru sistematic și coerent de îmbunătățire a performanței de mediu, de realizare a conformității cu legislația de mediu și de prevenire a non-conformităților.

sistem management de mediu
sistem de management al sanatatii ocupationale

ISO 18001/OHSAS Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

ISO 18001/OHSAS Sănătatea și Securitatea Muncii prezintă cerințele unui sistem de management care permite unei organizații să-și controleze riscurile legate de sănătatea și securitatea muncii și să-și îmbunătățească performanța managerială.