Autorizări

Departamentul nostru de service este format din specialiști autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) și Ariston Thermo România.

Mai joi îți prezentăm autorizațiile companiei UniGroupComp.

Autorizări ANRE pentru:

  • proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale tip PDS și EDS
  • proiectarea și execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale pentru presiuni mai mici și egale cu 6 BAR tip PDI și EDI

Autorizări ISCIR pentru toate domeniile prevazute în normativele de specialitate:

  • conform PT A1 și C9, pentru montare/instalare, punere în funcțiune, service și reparare, verificari tehnice periodice și autorizarea funcționării pentru aparate consumatoare de combustibili gazoși

pentru 

  • aparate consumatoare de combustibil cu P<400 kW
  • cazane de apa calda cu P<400 kW
  • cazane de abur de joasa presiune cu Q<0,6 t/h

Instalare, montare și reparare conform PT C9

  • pentru cazane de apă caldă cu P>400 Kw

Și în curs de autorizare pentru:

  • execuția racordurilor și a stațiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale precum și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 BAR, tip ETRI.